Szanowni Państwo, poniżej prezentuję krótką notę biograficzną.

Ireneusz Witek

  • 1979-1983r. X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie.
  • 1983-1989r. studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW uzyskałem tytuł magistra na podstawie pracy "Koncepcja kultury w filozofii F. Nietzsche'go".
  • 1992-1997r. studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
  • 1995r. studia w Wiedniu w Instytucie Nauk o Człowieku
  • 1998r. doktorat "Zagadnienie Wielkiej Polityki w filozofii F. Nietzsche' go"
  • 2004-2006r. adiunkt naukowy w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Resocjalizacji UW.

Jestem autorem,poza doktoratem, pięciu książek z których drukiem ukazały się dotychczas niewielkie fragmenty m.in. w "Twórczości" i pół roczniku "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" Prezentowana strona ma za zadanie ten stan rzeczy zmienić tj. udostępnić ww. prace szerszemu gronu czytelników. Zajmuję się, o czym wspominałem, interpretacją i przezwyciężeniem filozofii Nietzsche'go a poprzez próbę wypracowania własnych pozycji filozoficznych nazwanych przeze mnie "meontologią omnizmu"

Równolegle, o czym również była już mowa, od 1988r pracowałem na wszystkich szczeblach hierarchii w pionach sprzedaży firm polskich i międzynarodowych dysponuję zatem pewnym doświadczeniem biznesowym.Mieszkam i pracuję w Warszawie.